مسیر صفحه فعلی: صفحه اصلی > گروه کامپیوتر

fani-mohandesi

گروه مهندسی کامپیوتر دارای رشته کامپیوتر در مقطع کاردانی پیوسته و مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر در مقطع کارشناسی می باشد.
گروه کامپیوتر هم اکنون دارای 494 نفر دانشجو در مقطع کاردانی و 447 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی می باشد.

مدیرگروه کامپیوتر
نام و نام خانوادگی: سرکار خانم دکترالهام رستگاری
رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر